Kommune:Trondheim, Sør-Trøndelag
Områdetype:elv/bekk‚ bebygd område/lokalmiljø‚ skog
Opprettet:07.04.2010
Beskrivelse:
Avsondret grøntområde ved Nidelvens bredd med store trær, plener og kantvegetasjon.
Område ID25497
Undersøkt av:Kjell Brevik (2010)
kart
UTM 7034150 nord, 568851 øst, sone 32