Kommune:Holmestrand, Vestfold
Områdetype:elv/bekk‚ kulturlandskap
Opprettet:20.03.2010
Beskrivelse:
Gårder i åpent kulturlanskap, med liten elv ved skogkanten.
Område ID25319
Undersøkt av:Kim-Laurits Gunnerød (2010-2013, 2018-2019)
kart
UTM 6593262 nord, 573802 øst, sone 32