Kommune:Indre Østfold, Viken
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø‚ skog‚ kulturlandskap
Opprettet:01.02.2010
Beskrivelse:
Rekkehusbebyggelse .med nærhet till blandskog och kulturlandskap
Område ID24166
Undersøkt av:Håkan Johansson (2010)