Kommune:Asker, Viken
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø‚ skog
Opprettet:31.01.2010
Beskrivelse:
Åsrygg med skog av lauvtrær og noe gran. Større høydeforskjeller i terrenget. Toglinjer i nærhet. Lite tjærn i nærheten beliggende i fredet skog område.Bebyggeelse i form av blokker i nærheten. Åstad Gård er naboområde med tilliggende jorder. Kuer går ute hele året.
Område ID22449
Undersøkt av:Leif Johansen (2010-2016, 2018-2020)