Kommune:Lillestrøm, Viken
Områdetype:skog
Areal (m²):100 000
Landskapstype:Lite påvirket naturområde
Opprettet:21.03.2003
Beskrivelse:
Skogsti fra skolen og til uteskoleområdet m/lavvo.

Bruker kart Asak skole - Hauglifjell 1:7500; utsnitt av Frogner IL sitt kart over TRETJERN (1:5000) fra 1988
Område ID2151
Undersøkt av:Asak skole (1997, 2001, 2003-2012)