Kommune:Rindal, Møre og Romsdal
Områdetype:innsjø
Opprettet:24.09.2009
Beskrivelse:
Ligger ca 150 moh. Forholdsvis lita tjønn, brukes som badeplass. Mye myr og furuskog omkring.
Område ID20020
Undersøkt av:Rindal skole (2009)
kart
UTM 6992335 nord, 511436 øst, sone 32