Kommune:Hjartdal, Vestfold og Telemark
Områdetype:kulturlandskap
Opprettet:29.06.2009
Beskrivelse:
Solvendte lier med blandingsskog og masse blomsterenger på tørr berggrunn.
Område ID19502
Undersøkt av:Kjell Mjølsnes (2009)