Kommune:Hå, Rogaland
Områdetype:kyst
Opprettet:27.05.2009
Beskrivelse:
Sanddyneområde ved elveutløp, endel siv/starr i området.
Område ID19326
Undersøkt av:Kjell Mjølsnes (2007, 2009, 2011-2013), Even Mjaaland (2006, 2008, 2010)
kart
UTM 6493200 nord, 309682 øst, sone 32