Kommune:Saltdal, Nordland
Områdetype:fjell‚ kulturlandskap
Opprettet:19.05.2009
Beskrivelse:
Tidligere husmannsplass ca 400 moh.Begynnende gjengroing.
Område ID19276
Undersøkt av:Gottfred Labakk (2009-2012, 2015)
kart
UTM 7437936 nord, 518087 øst, sone 33