Kommune:Bremanger, Sogn og Fjordane
Områdetype:kyst
Landskapstype:Lite påvirket naturområde
Opprettet:08.10.2002
Beskrivelse:
Dette er eit område med mykje tang i relativt beskytta vik og tare i meir bølgeutsett område.
Område ID1885
Undersøkt av:Hauge skule (2002-2003)
kart
UTM 6862599 nord, 282799 øst, sone 32