Kommune:Enebakk, Viken
Områdetype:kulturlandskap
Lengde (m):90
Areal (m²):8 000
Landskapstype:Nedlagt grendeskole i Østmarka, Lite påvirket naturområde
Opprettet:10.09.2002
Beskrivelse:
Nedlagt grendeskole midt inne i et naturområde. Bomvei fram og noen få hus bebodde hus i området.Ligger i Rausjømarka vest for Børtervann. Området er gammel kulturmark med gressletter med blandet løvskog. Nærområdene er barskog og et naturreservat ligger et par km nordenfor.
Område ID1866
Undersøkt av:Bjørnholt skole (2002)