Region:'Amman, Jordan
Områdetype:skolebygning
Opprettet:12.03.2009
Område ID18629
Undersøkt av:alfkha althanwea (2009)