Kommune:Horten, Vestfold og Telemark
Områdetype:innsjø
Lengde (m):4 000
Landskapstype:Jordbrukslandskap
Opprettet:11.04.2002
Beskrivelse:
Næringsrik og artsrik innsjø.250 fuglearter registrert i området per i dag.(hekkende,trekk og tilf.gjester.)
Område ID1768
Undersøkt av:Granly skole (2002), Horten natursenter (2003)