Kommune:Oppdal, Trøndelag
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø‚ skog‚ kulturlandskap
Opprettet:06.01.2009
Beskrivelse:
Lokalisering og miljøbeskrivelse: En teig av åpen lauvblandet furuskog i slett lende beliggende like nord for Oppdal sentrum. Arealet er avgrenset av Gamle Kongeveg i nord, Bjerkevegen i vest, Konglevegen i øst og Bjerkehagen i sør.
Område ID16725
Undersøkt av:Kjell Brevik (2009)