Kommune:Nord-Fron, Innlandet
Områdetype:skog
Opprettet:28.08.2008
Beskrivelse:
Bratt solvendt blandingsskogli nedunder høyt solvendt berg, og på kalkrik grunn. Storvokst og gammel skog, med områder dominert av storvokst hengebjørk og osp, med tett oreskog og annen krattskog innimellom. Andre deler av lia er dominert av furu og gran.
Område ID15886
Undersøkt av:Svein Bekkum (2008-2011, 2017)