Kommune:Levanger, Trøndelag
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø
Opprettet:07.07.2008
Beskrivelse:
Grusveg med grøft mot skog på en side og dyrket mark på andre siden. Vegen går forbi 2 hus/hager.
Område ID15773
Undersøkt av:Bodil Udstuen (2003-2004)