Land:Slovenia
Områdetype:innsjø‚ elv/bekk‚ skolebygning‚ bebygd område/lokalmiljø‚ skog
Lengde (m):8 000
Areal (m²):64 000
Opprettet:19.05.2008
Område ID15563
Undersøkt av:Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju (2007-2008)