Kommune:Ullensvang, Vestland
Områdetype:kulturlandskap
Opprettet:06.04.2008
Beskrivelse:
Dyrka område, hage, med fruktskog omkring og variert lauvskog like ovanfor.
Hagen grensar mot bekk i nord og sør (fossekall i bekk sør har byrja på "vårsongen).
Mot Sørfjorden i aust.
Område ID15124
Undersøkt av:Liv Nygård (2008-2009)