Kommune:Bergen, Hordaland
Områdetype:kulturlandskap
Opprettet:08.05.2007
Beskrivelse:
Arboretet og Botanisk hage er en del av Bergen museum, plassert på Milde 23 km sør for Bergen sentrum. Området ligger vakkert til ved Fanafjorden i et småkupert landskap med knauser, hauger, myrer, søkk og vatn. Arealet er ca 500 dekar,mest gammel furuskog, men også noe edelløvskog og kultivert mark.
Område ID11351
Undersøkt av:Bergen Vitensenter (2007)
kart
UTM 6685919 nord, 293601 øst, sone 32