Kommune:Bærum, Akershus
Områdetype:innsjø
Areal (m²):270 000
Opprettet:01.05.1997
Område ID1000
Undersøkt av:Stabekk videregående skole (1991-1995)
kart
UTM 6648900 nord, 584400 øst, sone 32