Hjemsted:Ålesund, Møre og Romsdal
Skoletype:Grunnskole
Deltaker siden:31.05.2016
Brukere:2