Hjemsted:Bergen, Hordaland
Skoletype:Grunnskole
Deltaker siden:22.06.2006
Brukere:104