Hjemsted:Bergen, Hordaland
Skoletype:Grunnskole
Deltaker siden:15.03.2006
Brukere:14