Hjemsted:Oslo
Skoletype:Grunnskole
Deltaker siden:18.05.2004
Brukere:11