Hjemsted:Ålesund, Møre og Romsdal
Skoletype:Grunnskole
Deltaker siden:18.09.1995
Brukere:2