Hjemsted:Averøy, Møre og Romsdal
Skoletype:Grunnskole
Brukere:3