Rekke: Nålkapselmoser (Anthocerotophyta)
Klasse: Anthocerotopsida
Orden: Anthocerotales
Familie: Anthocerotaceae
Slekt: Gulnålslekta (Phaeoceros)

Rødlistestatus: Nær truet