Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie: Sølvbuskfamilien (Elaeagnaceae)
Slekt: Sølvbuskslekta (Elaeagnus)

Svartelistestatus: Potensielt høy risiko