Nakenfrøete blomsterplanter (Pinophyta)

De nakenfrøede plantene er forvedete planter (trær og busker) med nål- eller skjellformete blad. Med unntak av lerk, er alle de norske artene vintergrønne.

Hos nakenfrøede planter ligger...

Rike: Planteriket (Plantae)
Uekte gruppe: Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)