Klasse: Snegler (Gastropoda)
Orden: Lungesnegler (Pulmonata)
Underorden: Terrestre snegler (Stylommatophora)
Familie: Knøttsnegler (Vertiginidae)
Slekt: Truncatellina

Rødlistestatus: Sterk truet