Blekkjølsnegl (Lehmannia marginata)

Klasse: Snegler (Gastropoda)
Orden: Lungesnegler (Pulmonata)
Underorden: Terrestre snegler (Stylommatophora)
Familie: Kjølsnegler (Limacidae)
Slekt: Lehmannia