Klasse: Snegler (Gastropoda)
Orden: Lungesnegler (Pulmonata)
Underorden: Terrestre snegler (Stylommatophora)
Familie: Glanssnegler (Oxychilidae)
Slekt: Oxychilus

Rødlistestatus: Datamangel