Tranebærslekta (Oxycoccus)

Vi har to arter tranebær, småtranebær som er vanligst og stortranebær som har mye større bær. Tranebær finner du på myrer, ved myrkanter og i myrskoger. Den stiller små krav til jordgrunnen....

Uekte gruppe: Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie: Lyngfamilien (Ericaceae)