Hos denne familien er sneglehuset venstrevridd. For å undersøke om et hus er venstre- eller høyrevridd gjør du følgende: Hold sneglehuset med toppen øverst, og munningen mot deg. Hos køllesneglene...

Rike: Dyreriket (Animalia)
Rekke: Bløtdyr (Mollusca)
Klasse: Snegler (Gastropoda)
Orden: Lungesnegler (Pulmonata)
Underorden: Terrestre snegler (Stylommatophora)