Gartnerkjølsnegl (Deroceras panormitanum)

Kjennetegn: Denne kjølsneglen kan bli opptil 3,5 cm. lang som fullvoksen. Den ligner brunkjølsneglen, men skilles enklest fra denne ved at den har åndehullet omkranset av en...

Klasse: Snegler (Gastropoda)
Orden: Lungesnegler (Pulmonata)
Underorden: Terrestre snegler (Stylommatophora)
Familie: Åkerkjølsnegler (Agriolimacidae)
Slekt: Deroceras

Svartelistestatus: Lav risiko