Succinea

Artene er landlevende, men sitter ofte på vegetasjonen og er derfor lette å få med når man bruker slaghoven.

Rekke: Bløtdyr (Mollusca)
Klasse: Snegler (Gastropoda)
Orden: Lungesnegler (Pulmonata)
Underorden: Terrestre snegler (Stylommatophora)
Familie: Ravsnegler (Succineidae)