Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie: Vendelrotfamilien (Valerianaceae)
Slekt: Vendelrotslekta (Valeriana)

Rødlistestatus: Nær truet