Elvesnelle (Equisetum fluviatile)

Kjennetegn: Elvesnelle vokser som regel i tette kolonier i grunt ferskvann, og foretrekker stille vann og mudderbunn. Planten kan bli 30-100 cm. Elvesnelle skilles fra andre...

Uekte gruppe: Karplanter (Tracheophytes)
Rekke: Karsporeplanter (Pteridophyta)
Klasse: Snelleplanter (Sphenopsida)
Familie: Snellefamilien (Equisetaceae)
Slekt: Snelleslekta (Equisetum)