Buttblæresnegl (Physa fontinalis)

Lever i innsjøer og vann, både i bølgeeksponerte og bevokste, stille områder. Sør-østlig utbredelse i Norge.

Klasse: Snegler (Gastropoda)
Orden: Lungesnegler (Pulmonata)
Underorden: Vannlungesnegler (Basommatophora)
Familie: Physidae
Slekt: Physa