Maksimum lengde: 20 mm.

Hode: Pannepartiet bredt og rett avskåret, pannelappene små, ovale.

Antenner: Korte, rekker omtrent bak ti...

Underrekke: Krepsdyr (Crustacea)
Klasse: Storkreps (Malacostraca)
Orden: Skrukketroll, tanglus (Isopoda)
Familie: Oniscidae
Slekt: Armadillidium

Rødlistestatus: Nær truet