Maksimum lengde: 15 mm.

Hode: Pannepartiet svakt konvekst. Vinkelen mellom pannepartiet og pannelappene er slak og avrundet.

Antenner:

Underrekke: Krepsdyr (Crustacea)
Klasse: Storkreps (Malacostraca)
Orden: Skrukketroll, tanglus (Isopoda)
Familie: Trachelipodidae
Slekt: Trachelipus