Maksimum lengde: 5 mm.

Hode: Klart avsatt fra kroppen. Pannelapper halvsirkelformete. Pannepartiet danner en fremskytende trekant.

Antenner...

Underrekke: Krepsdyr (Crustacea)
Klasse: Storkreps (Malacostraca)
Orden: Skrukketroll, tanglus (Isopoda)
Familie: Trichoniscidae
Slekt: Trichoniscus