Bekkerøye (Salvelinus fontinalis)

Bekkerøye finnes ikke naturlig i Norge, men har blitt satt ut i vann og vassdrag på 1900- tallet. Fiskene i de selvproduserende populasjonene av bekkerøya i Norge er som regel småvokste og blir...

Underrekke: Virveldyr (Vertebrata)
Klasse: Beinfisk (Actinopterygii)
Orden: Laksefisker (Salmoniformes)
Familie: Laksefamilien (Salmonidae)
Slekt: Salvelinus

Svartelistestatus: Lav risiko