Regnbueørret (Oncorhynchus mykiss)

Regnbueørreten hører egentlig hjemme på Nord- Amerikas vestkyst, men dens gode tilpasnings evne har ført til at den har blitt utsatt mange steder i Europa. I Norge ble de første utsetningene...

Underrekke: Virveldyr (Vertebrata)
Klasse: Beinfisk (Actinopterygii)
Orden: Laksefisker (Salmoniformes)
Familie: Laksefamilien (Salmonidae)
Slekt: Oncorhynchus

Svartelistestatus: Svært høy risiko