Remskivesnegl (Bathyomphalus contortus)

Relativt tolerant art som lever i littoral/sublittoralsonen, og også i rennende vann. Den tåler uttørking. Vanlig art i de fleste deler av landet.

Orden: Lungesnegler (Pulmonata)
Underorden: Vannlungesnegler (Basommatophora)
Overfamilie: Planorboidea
Familie: Skivesnegl (Planorbidae)
Slekt: Bathyomphalus