Sjøsivaks (Scirpus lacustris)

Sjøsivaks er en opptil flere meter høy plante med glatte, trinne og bladløse mørkegrønne strå. I spissen sitter et stort duskformet aks. Småaksene har rødbrune og glatte dekkskjell. Planten kan gå...

Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Klasse: Enfrøblader (Liliopsida)
Familie: Starrfamilien (Cyperaceae)
Slekt: Skogsivaksslekta (Scirpus)