Ertemusling (Pisidium sp.)

Det er 17 arter i Norge. De er svært vanskeige å artsbestemme. Enkelte av artene er relativt tolerante for forsuring og lavt kalkinnhold, og kan derfor finnes selv om forholdene er umulige for...

Rekke: Bløtdyr (Mollusca)
Klasse: Muslinger (Bivalvia)
Underklasse: Heterodonta
Familie: Sphaeriidae
Slekt: Ertemuslinger (Pisidium)