Vandresnegl (Potamopyrgus antipodarum)

Denne arten foretrekker brakkvann. Den var kjent fra noen få lokaliteter i England på 1880-tallet, men spredde seg fort i England i de første tiårene i dette århundret, også til ferskvann. Den ble...

Klasse: Snegler (Gastropoda)
Underklasse: Forgjellesnegler (Prosobranchia)
Orden: Mesogastropoda
Familie: Hydrobiidae
Slekt: Potamopyrgus

Svartelistestatus: Høy risiko