Rike: Bakterieriket (Eubacteria)
Divisjon: Blågrønnbakterier (Cyanobacteria)
Klasse: Blågrønnalger/blågrønnbakterier (Cyanophyceae)
Orden: Chroococcales
Slekt: Merismopedia