Skogkvistfly (Xylena solidaginis)

Orden: Sommerfugler (Lepidoptera)
Gruppe: Nattsommerfugler makro ("Macro-heterocera")
Familie: Nattfly (Noctuidae)
Underfamilie: Xyleninae
Slekt: Xylena